Hvordan bruke medlemskortet

Inngangsdør Ubemannet

 • Ved ubemannet åpningstid er inngangsdøren til Ullern Trening låst.
 • For å låse opp døren benytter du medlemskortet over den blå rundingen på den grå leseren.
 • Deretter legger du en av de fingrene du registrerte ved innmelding på det røde feltet som lyser.
 • Dersom det ikke lyser, forsøk å holde kortet over en gang til foran det blå lyset.
 • Når du kommer holder du kortet ditt foran det blå lyset på leseren som sitter fastmontert på fronten av resepsjonsdisken.
 • For å gå ut når det er låst; trykk på hvit bryter med nøkkel, etterfulgt av grå bryter for å åpne døren.

Registrering Bemannet

 • Når resepsjonen er bemannet trenger du ikke registrere kortet ditt utenfor døren, da døren ikke er låst.
 • Når du kommer holder du kortet ditt foran det blå lyset på leseren som sitter fastmontert på fronten av resepsjonsdisken. Dette registrerer at du er inne og trener.

Booke eller hente lapp til saltime

 • Når du skal være med på saltimer skal du registrere deg og hente lapp til timen.
 • Hold kortet foran det blå lyset på leseren ved siden av bookingkiosken.
 • Om du har registrert deg på forhånd kommer lappen automatisk, hvis ikke må du booke den på skjermen før du får lapp.

Låse/åpne skap med medlemskortet

 • For å låse skapet må du dytte døren helt inntil, slik at du aktiverer låsen og et rødt lys kommer til syne.
 • Hold da medlemskortet ditt rolig foran det røde lyset, det piper og skapet låses.
 • For å åpne skapet igjen må du dytte inn skapdøren igjen for å aktivere det røde lyset.
 • Hold da medlemskortet ditt foran det røde lyset, det piper og skapet låses opp.
 • Skulle skapet ikke gå i lås eller åpne seg, ta vekk armbåndet og prøv på nytt
 etter noen sekunder slik at låsen får nullstilt seg.
 • Dersom du har glemt hvilket skap du har, ta kontakt med resepsjonen, som kan sjekke for deg.